ඉන්න ඇත්තො

1 වෙන්ව යාම...දැන හෝ නොදැන
මෙතරම්ම මා
නුඹට ආදරේ කළ වග..
වෙනව යන තුරුම
නොදැනුනේ මන්ද...?

1 comment:

  1. "සංසාරයේ පතා ආ පැතුමක් ලෙසින්....
    ළංවුනා ඹබ මට සුළඟක් ලෙසින්.....
    ඵ් උපන් ස්නෙහයේ නම්න්.....
    වෙන් වී නොයම් කිසී ඳා ඔබෙන්...."

    ReplyDelete

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...