ඉන්න ඇත්තො

3 [113] වේයන්, මීයන් සහ නෑයන්

මීයා, වේයා, නෑයා.... 
බැලූ බැල්මට නම් ඉතින් මේ තුන් දෙනාගෙ සමාන කමක් හිතන්න හරි අමාරුයි ටිකක්. එකම දේ මේ තුන් දෙනාම සත්තු 3 දෙනෙක්... නමට අකුරු 2යි. තුන් දෙනාගෙම නම ඉවර වෙන්නෙ "යා" කියන එකෙන්.. ඒක තමා තියෙන සමාන කම.

ටිකක් වැඩියෙන් හිතල බලමු... මොකද්ද ඇති සමාන කම..?

ඊට කලින් කියන්නම්...

මම මේ ළඟදි දවසක කුරුණෑගල ඉඳල පොල්ගහවෙලට ගිය බස් එකේ ගහල තිබුණ එක වැකියක් තදින්ම මගේ හිතට වැදුන..

ඒක දැක්කමනම් මටත් හිතුන හැබෑම නේද කියල..
ඒ වැකිය තමයි.....

"වේයයි, මීයයි, නෑයයි තමයි අපිව කන්නෙ" 

වේයා - අපේ වටින කියන ගෘහභාණ්ඩ, ලිය කියවිලි කනව. 
මීයා - අපිට වටින කියන ලියකියවිලි කනව. 
නෑයා - අපේ අඟේ ඉඳන් කන කනව.

මේ තුන් දෙනාම මේ දේ කරන්නෙ කොහොමද? අපිට නොතේරෙන්න.. 
අපිට ඒ දේවල් නැති වෙලා කියල අපි දැන ගන්නකොට, ගොඩක් පරක්කු වැඩී. මොකද පිටින් ඒ දේවල් විනාශ වෙලා නෑ වගේ අපිට පේන්නෙ. 
ඒත් විපරම් කරල බැලුවම...

අනේ අපොයි.... ගන්න දෙයක් නෑ
වටින කියන හැමදේම නැති වෙලා...

ඉතින්....

ප්‍රවේසමෙන්...!!!