ඉන්න ඇත්තො

2 ගිහින් එන්නම්

"ගිහින් එන්නම්"
කියල කීවට
ආයෙ නේන වග,
දනී මගෙ හිත..
නෙතු අග නලියන
කඳුළු කැට,
වේලෙන්න හිනා උනේ
නොතෙමන්න
නුඹෙ නෙත..


"පරීරීස්ස්ස්සමට ඉන්න, 
බුදු සරණයි"
නුඹේ එවදන්
රැඳේ දෙසවන
මගේ තනියට
හැමදාම...

නිවාවි
හිතේ කකියන 
දුක.....

"පරීරීරීස්ස්සමට ගිහින් එන්න",
නැවත
නුඹ නේන මුත්

"පරීරීරීස්ස්සමට ඉන්න...!!!!"

2 comments:

  1. අපූරු සුභ ප්‍රාර්ථනාවක්..

    ReplyDelete
  2. it's touching and I like it !!!

    ReplyDelete

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...