ඉන්න ඇත්තො

2 හිතුවක්කාර සිත......

වරක්, දෙවරක්..
නොවෙයි සිය දහස් වාරයක්
මා නුඹට "එපා" කීවා...
ඒ....
එපා හින්දම නෙවෙයි
නුඹට ඉවසන්න බැරි හින්ද..
දරා ගන්න බැරි හින්දමයි..

වෙරළ ගිලගන්න තරම් 
නැගෙන මහ රළ
පුංචි පුංචි 
කඳුලු බිඳු වෙලා යන හැටි
බලාගෙන..
කොච්චරනම් නුඹ,
කඳුලු සලන්න ඇද්ද....?
ඒ, 
සැනසෙන්න මිසක
රිදවන්න 
නෙවෙයි කියල නොදන්නව නෙවෙයි..


ඒත්
"එපා" කියන දේම 
කරන මම,
නුඹට කොහොමනම් 
"එපා" කියම්ද...

මගේ හිතුවක්කාර සිත...

2 comments:

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...