ඉන්න ඇත්තො

0 මගේ අලුත් නිවහන...

සොබා එක්ක මේච්චර දවසක් හිටිය ඔයගොල්ලො හැම කෙනෙක්ටම ගොඩාක් ස්තුතියි....
අද ඉඳන් මම මගේ පුරුදු නිවහනට "සිත් විනිවිද"ට පදින්චියට යන්න තීරණය කලා.... මුල ඉඳන්ම පරිසරයට මුල් තැනක් දෙන්න ඕනෙ නිසයි මගේ පුරුදු නිවහනෙන් පිටස්තරව හිටියෙ...

ඒත් මට හිතුන, අපි කොහේ, කොහොම හිටියත් අපිට ආදරේ කරන අය හැමදාමත් අපි ලඟ ඉන්නව කියල... 

ඒක නිසා මම අන්තිමේ තීරණය කලා දෙවහලක් යට ඉන්නවට වඩා, එක වහලක් යට ඉන්න එක ශක්තියක් කියල...


මම ලියපු දේවලවත්, පරිසරයට දුන්න මුල්තැනවත් වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.... මට ආදරේ, මගෙ ළඟින් ඉන්න හැම කෙනෙක්ම දන්නව "ලොකේ වෙනස් නොවන එකම දේත්" නොවන කෙනෙක් කියල මම.... 
(ගොඩක් ණුවන තියන අයනම් කියල තියෙන්නෙ එහෙම අය ලෝකයේ පවතින්නෙ නෑ කියලයි..)


ඒත්, එකම වෙනස ඉස්සර මගේ සිත විනිවිද දකින්න මගේ නිවහනට ගොඩ වෙන අයට, පරිසරයට ආදරේ කලානම් පිලියක් කියවන්න තවත් නිවහනකට යන්න උනා.. අද ඉඳන් එකම නිවහනකදි, පරිසරයට ආදරේ කරන්නත්, මගේ සිත විනිවිද දකින්නත් ඔයාලට පුලුවන්....

මම හිතනව ඔයාල මම ලියන දේවල් අගයන්න හරි, විවේචනය කරන්න හරි මගේ පුංචි නිවහනට ගොඩවැදේවි කියල..

ලිපිනය - http://sithvinivida.blogspot.com/

ඔයාලගෙන් හම්බෙන පුංචි අගේ කිරීමක්, විවේචනයක් මට ගොඩක් උදව් වෙයි ඉදිරියට යන්න....ශක්තියක් වෙයි...

No comments:

Post a Comment

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...