ඉන්න ඇත්තො

0 තිබුණනම් හිනා වෙන්න

මාත් ආසයි
හිනා වෙන්න
සතුටින්...
ඔයාල වගේම.
ආදරේ කරන්න,
හිත පුරාවටම
ආදරෙන්, 
ගලා යන්න ඉඩදෙන්න
මගෙ හැඟුම් ගංගාව...


ඒත්....,
තේරෙන්නෙ නෑ මට
ඇයි කියල
බය හිතෙන්නෙ, 
හිනා වෙන්න
මේ තරම්...
රතු වේවි කියල,
දෑස්.
ආදරේ කරන්න 
හිත පුරාවට,
නැති වේවි කියල 
නුඹ.
ඉඩ හරින්න හැඟුමන්
නිදහසේ ගලා යන්න, 
ගසාගෙන යාවි යැයි
නුඹ.
අනේ ඒත්......
තිබුණනම් හිනා වෙන්න......!!!

No comments:

Post a Comment

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...