ඉන්න ඇත්තො

2 මගේ කවිය...


ඇගේ තනුවට
මගේ කවි පෙළ
නුඹේ ස්වරයෙන්
ගයන තරමටම
නුඹ
චපල බැව්
දැන සිටියානම්...!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
අකුරු කළේ "මල් සුවඳක්"... කියවලම බලන්න..සමහරවිට ඔයාගෙ අත්දැකීමක් වෙන්නත් පුලුවන්.. හිත රිද්දන්නනම් හිතුවෙ නෑ.. හිත රිදුන නම් සමාවෙන්න.. පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න පුලුවන්නම් ගොඩක් හොඳයි..2 comments:

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...