ඉන්න ඇත්තො

2 නිහඬබව....සිතට සිත් සේ 
හඬ ගා
කියා ගන්නට බැරිනම්
හිතේ හිරව ඇති දේ...
කුමන අරුථද
ඵලක් නැති මේ
කට හඩින්.....

2 comments:

 1. pethum aiye, lassanai !!!

  ReplyDelete
 2. අවසානය් කදුළ පමණකී
  නිහඩව ඇවිත්
  සිත් සේ හඩ ගා පවසයී ලෙවට
  සිතේ ඇති දේ.....

  ReplyDelete

වෙලාව තියෙනවනම් පුංචි දෙයක් හරි ලියල යන්න...